Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Vulani Dzimbilu Kha Yesu

1 Arali no netiswa nga zwivhi,
Vulani dzimbilu kha Yesu;
Ni funa u dzhena vhutshiloni,
Vulani dzimbilu zwino.
Ni songo tima-tima,
Ni songa tsha hanedza,
Vulani-ha munango,
Yesu a dzhene mbiluni.

2 Ni tshi funa u itwa vhakhethwa,
Vulani dzimbilu kha Yesu,
Vhutshinyi hothe vhu do fheliswa,
Vulani dzimbilu dzanu.

3 Hu na mathupho ngomu mbiluni,
Vulani dzimbilu kha Yesu
A tshi dzhena hu do dzika zwothe.
Vulani dzimbilu dzanu.

4 Duvha la khathulo li sathu da,
Vulani dzimbilu kha Yesu
Namusi ndi duvha la u tshidzwa
Vulani dzimbilu zwino.

5 Ni tshi toda u ya makoleni,
Vulani dzimbilu kha Yesu,
Rembuluwani ni bule zwivhi,
Vulani dzimbilu zwino.

Vulani Dzimbilu Kha Yesu