Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Vuka sekusile

1. Vuka, nakhu sekusile,
Umsindisi ufikile!
Ubumnyama bubaleka,
Yikho kade bekubheka,
Bakufuna ngokukhala
Abangcwele bokuqala.
Haleluya! Haleluya!

2. Nang' oLanga lokulunga,
Naz' izazi ziyamkhunga,
Ufikile uMkhululi,
Wabfela abaphuli,
Seliklebhukil' iveli,
Livuliwe ithepeli,
Haleluya! Haleluya!

3. Selithwas' elihl' ihlobo,
Zizogcwala izingobo;
Ngob' uJes' ungulovela,
Olungasenakuphela,
Uyisinkwa sokuphila,
Kuphelile ukuzila.
Haleluya! Haleluya!

V

Vuka sekusile