Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 rating, 3 votes)
Loading...

Vhonani Murena Yesu

1.Vhonani Murena Yesu a tshi da makoleni,
Ene we a fela vhathu a tshi vhuya Shangoni.

Ref;Aleluya,Aleluya,Rendani Aleluya

2.Shango li a dzinginyiswa,duvha li a kovhela,
Naledzi dzi wela fhasi nwedzi wa nga malofha

3.Mato othe a mu vhona u lidisa dzi tshakha,
Na vhone vhe mu runga vha do mu gwadamela.

4.Duvha lihulu la mbiti ya ngwana lo no swika,
Ene U hatula vhathu,ndi nnyi a no lo ima?

5.Dzitshakha dzothe dza shango dzo vhidzwa handa hawe,
Ene u dzi khethekanya sa dzinngu na dzimbudzi.

6.Rembuluwani vhatshinyi,bulani zwivhi zwanu,
Tendani Murena Yesu khathulo i sathu 'da.

Vhonani Murena Yesu