Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Uyamaz UJesu Yini

1 UYAMAZ'uJesu yini,
OyiNkosi noMsindisi,
Onothando,onomusa?
Uyamaz'uJesu na?

Refrai
Mfun'uJesu uMsindisi,
Nguye owakufelayo,
Nxa umfuna uzomthola
Usindiswe namhlanje.

2 Wayesezulwini lakhe,
EnoYis'uNkulunkulu,
Edunyiswa njalonjalo,
Amabandla aphezulu.Refrain

3 Kepha laph'ebon'abantu
Bedukile njeng' ezimvu,
Wabahawukel'impela
Ngal'uthando olokhulu.Refrain

4 Ngakh ukusithanda kwakhe
Weza lapha emhlabeni,
Ezokusibuyisela
Thin'abantu endleleni.Refrain

5 Awumuzwa ekubiza,
Ehi,\Moni,woza kiimi,
Usindiswe ezonweni
Ube-umlandeli wami\?Refrain

6 Yebo,Jesu,ngiyavuma,
Sengiyeza kuwe,Nkosi;
Ngisindise,ungigcine,
Ngilandele wena njalo.Refrain

Uyamaz UJesu Yini