Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 rating, 1 votes)
Loading...

Uvukil UJesu

UVUKIL' uJesu,waphuma
ethuneni;
Unqobil'ukufa. Bafika,ekuseni,
ltshe ligingqiwe! Unqobile,
Aleluya!

2 Makabongw' uJesu wanqoba
khon'ukufa
Babazan'uJesu,unobukhosi,
yedwa;
Masiguqe kuye, sicule,sith'
Aleluya!

3 Lwandisen' udumo ezindaweni zonke,
Hubani kakhulu,uvukil' uMsin-
disi Nathi, masivuke, simbabaze.
Aleluya!

4 Thokozani nonke, isivukile
iNkosi;
Vukani zihlobo, siyilande' iNkosi
Yosiyis' ekhaya isivukil',
Aleluya!

Uvukil UJesu