Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Utlwang, utlwang ditaba

7.6.7.6.7.6.7.6.7.6.

1. Utlwang, utlwang ditaba:
Ke tse ntletseng pelo;
Ke tsa 'Moloki wa ka,
Tsa Morena Jesu.
Ke rata ho di phetha,
Hoba di monate;
Ke sitwa ho di khutsa,
Utlwang, ke tsa 'nete.
Utlwang, utlwang ditaba
Tsa rato la Jesu!

2. Utlwang, utlwang ditaba:
Ke lona lerato,
Le jwale le ya 'makatsa,
Rato le lekalo,
Modibe ya ilehang,
Sera ho Modimo,
Ke eena ya ratuwang,
Ke oona mahlolo.
Utlwang, utlwang ditaba, …

3. Utlwang, utlwang ditaba:
Di nkhohetse pelo.
'Me leha ke tlaila,
Ke bolela Jesu.
O, lona bam o tsebang,
Le ntlatseng le lona;
Ka pelo tse chesehang
Re tumiseng eena!
Utlwang, utlwang ditaba, …

4. Utlwang, utlwang ditaba:
Tsee ba lehodimo
Ba ntseng ba di babatsa,
Ba hloka molomo.
E ka khona dicchaba,
Haufi le hole,
Di bolelloe le tsona
Taba tse kaakalo.
Utlwang, utlwang ditaba, …

5. Oho, 'Moloki wa ka,
Ntharolle leleme,
Ke tumise ka matla
Hoba o nthatile!
'Me mohla ke binang hae
Sefela se seccha,
Lerato le sa eeng kae
Ke tla bina lona.
Utlwang, utlwang ditaba, …

Leave a Reply

Utlwang, utlwang ditaba