Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

UThixo Omkhulu

1 UTHIXO omkhulu
UyiNkos' yezulu,
Uyatuswa;
Zingelosi zonke,
NamaKristu onke,
Muvumeni nonke
Ngamagama.

2 Nina enihlezi
Embusweni wakhe
Ophezulu,
Manivume nonke,
Kanye nabezwile
Ngal' uthando lwakhe
Olukhulu.

3 Bakhululiweyo,
Nikani uThixo
Udumiso;
Masethabe kuye
Esisinda ngaye,
Sisondele kanye,
Simbabaze.

4 Masinyane thina
Sohlangana naye
Embusweni;
Somdumisa khona,
Senze izibongo
Ezingapheliyo
Ezulwini.

UThixo Omkhulu