Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

UTHINI NGOJESU

1 Wemhlobo.uyakwenzani
NgoJesu okuthandayo?
INkhanda lakhe lopha,
Ngameva alihlabayo.
Washaywa ngemivimbo
Eyafanela wena.
Uyakwenzani ngaye?
Sabel'uyabizw'uyena!

Uzophendul'uthini?
Uzophendul'uthini?
Uyakwenzani ngaye
Owakufel'emthini?

2 Wemngene,uyakwenzani
NgJesu owakhokhelwa
Icala lakho lonke.
Ukhetha ukumdelela?
Wethwesw'izono zakho,
Wayenosizi lwakho.
Uyakwenzani ngaye
Lomhlobo noMhlengi wakho.

3 Usuyakwenzani ngaye
UJesu okubizayo?
Ukulibala futhi
Kuyinto esabekayo.
Namhlanje uyabizwa,
Qaphel'ithuba lakho
Lokumam'kel'uJesu,
Abe-nguMsindisi wakho!

UTHINI NGOJESU