Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Uthando Lwakho Nkosi Lu Ya Bonakhala

1 Uthando lwakho, Nkosi, lu ya bonakhala
Nga lokukundla kwakho okungcwele;
Mabeze bonk' abantu bezw' ukuti unomusa.

2 Usiphilise, ma usipe namhlanjena
Ukundla loku, ma usigcwalise;
Njengokudinga kwethu, ma kube kiThina Nkosi.

3 Nkosi, okwakho kungukundla kwokuphila,
Negazi lakho 1' ukulunga kwethu;
Sibusisiwe, Nkosi, nxasikukhumbula njalo.

4 Ma ube nathi, usijabulise, Nkosi,
Ngamandla akho, ma usiqinise;
khonake kwo ti,sikufakazele kahle, Nkosi

5 Vusa izinhliziyo zahakiti. Nkosi,
Ukuze bathi, bakwamkele bonke;
Mabasindiswe, beze badle kanye nathi lapha.

6 kumnandi kithi konke lokhu, Baba, Nfkosi,
O s' usenzele khona ngay' uJesu;
kuyo banini Lapho Thina so bhekana nawe

Uthando Lwakho Nkosi Lu Ya Bonakhala