Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Uthando lwakho lwangahlula

1. Ngothando lwakho, Nkosi yami,
Ngihlulekile, lwangahlula.
Sengizilahla phambi kwakho,
Ngenxa yokukuphika kwam'
Ngidabukile, Nkos'.

2. Igazi lakho, Nkosi yami,
Yilon' elingihlanzisisa,
Umthombo ovulelw' izono
'Zibomvu zibe-mhlophe, qhwa.
Ngigeze kuwo, Nkos'.

3. Impilo yakho nkosi yami,
Iyona engiphila ngayo.
Umina wami usufile,
Kungukuphila kwakho-ke,
Esenginakho, Nkos'.

4. Ilizwi lakho, Nkosi yami,
Elingibonisil' indlela,
Liyisiban' ebumnyameni
Nalapho ngingaduka nje,
Longikhanyisa, Nkos'.

5. Umusa wakho, Nkosi yami
Umkhulu, ngingathini mina?
Ngempela, lokhu kungahlula,
'Kuchasisel' umusa lo,
Anginamazwi, Nkos'.

6. Umoya wakho, Nkosi yami,
Unami, uyangiduduza.
Ngicela nxa ngilingwa lapha
'Kuphika wena, Mhlengi wam'.
Ungikhumbuze, Nkos'.

Uthando lwakho lwangahlula