Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Usuku Lokuvuka

1 USUKU lokuvuka!
Lumemezele;
iPhasika lothabo
LikaSomandla.
UKrist' usiwezile,
Sisuke ekufeni,
Sathola ukuphila
Okuphakade.

2 Masihlanzeke kahle,
Sibone njalo
INkos' evukileyo,
Ekukhanyeni;
Silizw' iphimbo layo,
Selisibingelela,
Sisheshe sisabele,
Sihalalise.

3 Malithokoz'izulu,
Uvum' umhlaba,
llizwe lenz' umkhosi,
Konk'okukulo;
Kuvume izidalwa,
Nazon' ezingabonwa,
Mazithi, Ivukile
INkosi yethu.

Usuku Lokuvuka