Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

USEHLISELE UMOYA

1 Usehlisele,Nkos'uMoya wakho,
Njengoba wenza le ngePhentekost',
Usithumel'imvuselo yakho,
Sivuse lapho sesilele nje,

2 Usehlisele,Nkos',uMoya wakho,
Siphel'amandla,sesihlekwa nje,
Mawusizwese won'amandla akho,
Igama lakho lidunyiswe,he

3 Usehlisel'umlilo wakho,Nkosi,
Ibandla lakho lisivivi nje.
Usikhanyis'u'ba sibon'ingozi
Yokub'uthando selucima-ke.

4 Usehlisele,Nkosi,
Ibandla lakho lisivivi nje.
Usikhanyis'u'ba sibon'ingozi
Yokub'uthando selucima-ke.

4 Usehlisele,Nkosi,uMoya wa-kho
Sifuz'inbandla lasekuqqlen'.
Ziguli amandla akho,
Kushunyayelwe ngesibindi du.

5 Livuse lona,Nkos'ibandla lakho,
Lihlwathiziw'inkazimulo la.
Sengathi livuthisw'uthando lwakho,
Ukub'ibongw'iNkosi njalo,ha

USEHLISELE UMOYA