Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

USAPHILA NA

1 Woza mngane,ngikubuze;
Usahamba kahle na?
Usho:\Yebo,incosana,\
Mbhala,uphilile na?

Ubuz'impilo-ke kuwe Kuwe la.
Usahamba kahle nje wena na?

2 Usaphila lo'kuphila
OkuseNkosini na?
Usuzelwe ngokoMoya,
Usu'munt omusha na?

3 Kumbe usahamba wena
Ezonweni zakho na?
Khon'uhlezi ekufeni,
Kulandel'izono,ha.

4 Hlolisisa inhliziyo
U'ba iphilaphi na?
Cel'uJesu akuvuse.
Uz' uphile kahle la.

USAPHILA NA