Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ungihlolisise

1. Noma kudinga u'ba ngithotshiswe,
Nkosi, ngicel' u'ba ngihlolisiswe,
Ngiyasondela ngivul' inhliziyo;
Ngigowakho, Nkos'.
Ngingowakho, Nkos'.

2. Kumb' inhliziyo ibanjw' oko-mhlaba,
Noma yoniwe eziny' izindaba,
Ngiyazinika ngila' phambi kwakho,
Ngingowakho, Nkos',
Ngingowakho, Nkos'.
3. Nom' isekhon' inkanuko yezono.
Veza amandla nowakho umhkono,
Phatha izembe, umqum' usiphule;
Ngingowakho, Nkos',
Ngingowakho, Nkos'.

4. Ngizithobisa, ngiguq' othulini,
Ngibhek' umlilo ovel' ezulwini.
Uyakushis' umnikel' elathini;
Ngingowakho, Nkos',
Ngingowakho, Nkos'.

5. Uma nginaw' uSomusa uqobo,
Angikhaleli ezinye' izihlobo;
Noma ngidelwa, ngihlekwa. Kunani,
Nginowakho, Nkos',
Ngingowakho, Nkos'.

Ungihlolisise