Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ungamncish Indaw UJesu

1 UNGAMNCISH'indaw'uJesu!
Wazithwal'izono zakho;
Nangu esemi engqongqotha,
Mon'uzomngenisa na?

Refrain
UyiNkosi yobukhosi;
Shesh'ulalel'izwi lakhe
Umvulele inhliziyo,
Thana,Ngena,Nkosi yami!\

2 Uvumele okomhlaba,'
Keph'uKrist'obethelweyo
Kanandawo yokuhlala
Enhliz'wen'afela yona.Refrain

3 Konje,awunasikhathi?
Nang'uJesu esabiza;
Namhla yisikhath'esihle,
Ingomuso alifiki.Refrain

4 Dela konke,dela manje,
Olomusa luyadlula;
Masinyane uzokufa
Akungabi-ezonweni.Refrain

Ungamncish Indaw UJesu