Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

UMUZI WAMI

1 Enmiziyweni yami
Ngilangazela le,
'Jerusalem'umuzi wam'
La zinniupheko zami
Ziyakuphela,nya.
Ngilangazela lo.

2 Kuwona lowomuzi,
Kakh'olilayo,qha.
Emzini le,kukuhle hle,
UJesu unguMsbusi,
Esasimkhonza la,
Kuwona lowomuzi,
Kakh'olilayo,qha.

3 Indlela yona kodwa,
Ngoyitholaphi na?
Yokuya pho,emzini lo?
Sekubumnyama bodwa,
Nxa ngibhekaphi la.
Indlela yona,kodwa,
Ngoyitholaphi na?

4 UJes'ukhomb'indlela
Yokuya laphaya.
Nguyena-ke,o'ndlela le,
Engingayilandela,
Ngisinde ngayo la.
UJes'ukhomb'indlela
Yokuya lahaya.

UMUZI WAMI