Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

UMOYA WEZWE

1 \Ngasilandel'abany'abantu nje,
Siphuze,sidle,sinjengabo.\
Basuka basho njal'abantu-ke,
Baholw'izinkanuko zabo.
Bayalandela la' uholela
Umoya wezwe omubi,
Abaqondanga,ababuzanga,
Ukuthi:\kuholelaphi?\

2 Ungalandel'umoya wezwe,qha,
Uyashonisa ekufeni.
Awukamthol'uMoy'oNgcwelena?
Osiholel'ekuphileni.
Uma umutula,shesh'ukuvula
Umnyango wakho wenhliziyo,
Uyoba-nalo ithemba njalo,
Elingakujabhisiyo.

3 Ubek'isandla egejeni na?
Ungabobhek'emuva njalo,
Ubizwa khona ezulwini,ha.
Uyoba indlalifa yalo,
Ngakho qinisa nokuqinisa
\Kubizwa kwakho okngcwele.
Ujes'uyeza ukubakhweza
Abakhe,abumukele.

UMOYA WEZWE