Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

UMOYA ONGCWELE

1 Nkosi,siyacela,Moya oyiNgcwele,
Siyakuhlalela,Moya oyiNgcwele,
Vus'abadabgele,nab'abalibele,
Usivuselele,Moya oyiNgcwele!

Hlola inhliziyo, Moya oyiNgcwele
Uyinyang eyiyo,Moya oyiNgcwele,
Siph'amany'amandla,uqinis'izandla,
Vuselel' ibandla, Moya oyingcwle,

3 Mawusiphilise, Moya oyiNgcwele,
Usizamazise, Moya oyiNgcwele.
Lamathamb' afile, futhi sewomile,
Wenz' ukub' aphile, Moya oyiNgcwele

4 Abahlakazeke, Moya oyiNgcwele,
Benze baqoqeke, Moya oyiNgcwele.
Mlilo wokuthanda, Oqed' ukubanda,
O, sengath' unganda, Moya oyiNgcwele!

UMOYA ONGCWELE