Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

UMHLOBO

1 Kakh' umhlob'onjengoJesu,
Osikhathalela njalo;
Yek'inhlanhla esinayo,
Singabeka kuy'im'thwalo!
Kodwa siyadinwa,kumbe
Zikhulil'izinkathazo,
Kanti singabeka konke
Kuy'uJesu ngomthandazo.

2 Mhla sihaqwa ukulingwa,
Nxa singenwa ulusizi,
Singaphel'amandla,kodwa,
Masibike kuMsindisi;
Kakh' umhlobo onjengaye,
Owalingwa ngakho konke,
Ngakho unamadla manje
'Kusisiza thina sonke.

3 Uma sesihlkulekile,
Siding' u'ba senzenjani?
Nang'uJesu,kahluleki,
Nom'inqab' ingakanani,
Nxa 'zihlobo zisishiya,
Yena umi nathi njalo,
Uyasithwalela thina,
Izinsizi nemithwalo.

UMHLOBO