Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

UMBHAPATHIZO

1 Simi lapha,Nkosi yethu,
Emanzini phambi kwakho;
Msize ozobhapathiswa,
Imkhanyel'indlela yakho.

2 Makambelwe nawe,Jesu,
Ngaw'umbhapathizo namhla;
Njalo makavuke nawe,
Mawumzwis'amany'amandla.

3 Nxa evuma njalo,Njosi,
Phambi kwakho,nal'ibandla.
Ngakh'ukufa nokuvuka,
Makasizw'esakh'isandla.

4 Abe-nguy'omiyo,Nkosi,
Njalo othandweni lwakho;
Kudunyisw'igama lakho!

UMBHAPATHIZO