Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Uma uthokoza

Uma uthokoza,
Bonga, bonga!
Njengenvoni enhle,
Hlabelela!
Nxa uqutshw' uMoya,
shesha, ulalele,
Xwaya ukhuleke,
Hlabelela!

Refrain: Ukuhlabelela
kuyamthokhozisa
Odabukileyo,
Hlabelela!

Nxa um bhek' uJesu,
Bonga, bonga!
Bong' umusa wakhe,
Hlabelela!
Wa siz' ohlutshwayo,
E vus' ofileyo,
Esifela Thina,
Hlabelela! Refrain

Nxa udabukile,
Bonga, bonga!
kuva jabulisa,
Hlabelela!
Zonk' izingelosi
Ziya bong' iNkosi,
Bonga, bonga, nawe,
Hlabelela! Refrain.

Uma uthokoza