Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

UKULANGAZELELA IZULU

Tune:Vum'ujesu,vuma njalo

1 Ngililangazel izulu,
Nobukhosi obukhulu,
Buthenjisw'nguNkulunkulu
kub'abakhe.

2 Yek'usuku nxa ngiyoma
Lapho e Jerusalema.
Sizwe izwi lisimema:
\Ngenanini!\
3 Izihambi zophumula
Zisemzini wokuthula.
Kodumisa okomfula:
\Haleluya!\

4 Khon'uJes'onkazimulo,
Ukukhaya nenjabulo,
Ngomdumisa ngamaculo
Nabangcwele.

UKULANGAZELELA IZULU