Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

UJesu Usevukile

1 UJESU usevukile,
Ungulibo lwabalele;
Luph' udosi lwakho, Kufa
Nokunqoba kwakho, liba?
Nangu, usekuphukile!
Mvuleleni, O, masango!
Ongenayo UyiNkosi
Eliqawe, edumile.

2 Bhek' izanndla, nezinyawo
Bhek' ibunzi, nohlangothi!
Wahlaselw' izitha zakhe,
Wazahlula ekulweni:
Dedanini, zingelosi.
Khothamani phambi kwakhe!
Yena UyiNkosi yenu,
Umisiwe phezu kwenu.

3 Bandla lakhe emhlabeni,
Hubanin' udumo lwakhe!
Wehla yena, wanilwela,
Nibe-nokuphila ngaye:
Wenyukele ezulwini,
Unimele nina lapho,
Umlungisel' indawo,
Bandla! khonzanin' iNkos

UJesu Usevukile