Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

UJesu Nangw Esemi

1 UJESU nangw' esemi
Emnyango ovaliwe,
Uhlal' esalindela
Ukuba simvulele.
Sipheth' igama lakhe
Igama lameKristu,
Ngasiba-namahloni
Ngokumvalela kanje,

2 UJes' usanqonqotha,
Isandla sinenxeba
Nomqhele ngowameva
Oqhel' ikhanda lakhe.
Uthando lwesimanga
Ashlalela ngalo;
Ukhona kudlangile,
Ukuba simvalele.

3 UJesu uyancenga,
Usathi, ethobile.
\Ngafela nin' abami,
Niyangeqaba kanti!\
O Jesu,esivuma,
Sikuvulel' umnyango;
O, ngena, Nkosi,ngena,
Ungab' usasishiya.

UJesu Nangw Esemi