Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

UDUMO OLUHLE

1. Makuvezw' udum' oluhle,
Mdumis' uJesu!
Ngoba yen' unguSomuhle,
Mdumis? uJesu!
Yena ungumhlobo wethu,
Owathwal' ihlazo lethu,
Ngakho, mphefumulo wethu,
Mdumis' uJesu!

2. Wakukhipha edakeni,
Mdumis'uJesu!
Wakubeka edwaleni,
Mdumis' uJesu!
Yena unomusa wonke,
Ulungisa kahle konke;
Ngakho ngezinsuku zonke,
Mdumis' uJesu!

3. Wena osusindisiwe,
Mdumis' uJesu!
Uma usukhululiwe,
Mdumis' uJesu!
Leligama lihl' impela,
Ngakho, vuma, hlabelela,
Mbonge yen' owakufela,
Mdumis' uJesu!

4. Uyekel' ukona, kwakho,
Mdmis' uJesu!
Uzelaph' izifo zakho,
Mdumis' uJesu!
Kukho konk' ukwenza kwakhe,
Siyabon' uthando lwakhe.
Ngakho bong' umusa wakhe,
Mdumis' uJesu!

5. Mhla ebuya emafwini,
Siyakumbona,
Wosam'kela ebomini,
Sobusa khona;
Nxa 'bangcwele behlangana,
Khona sizokhumbuzana,
Simemeza Hosiyana!
Mdumis' uJesu!

UDUMO OLUHLE