Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

UYadlula Ngokushesha

1 Uyadlula ngokushesha;
Konje ubangepi na ?
Uya yaz' indlela lena
Osahamba ngayo na?
Uya dlula, uya dlula,
Uya ezulwini na?

2 uya dlula ngokushesha;
Li nge misw' ilanga, qa,
Li ya phuma, li ya shona,
A uyi kushonAna?
Uya dlula, uya dlula,
A una kuhlala la

3 uya dlula ngokushesha;
Uya dlulelapi na?
Ezulwini unge ngene,
Unga pendukanga, qa.
Uya dlula, uya dlula,
Wo penduka nini na?

4 uya dlula ngokushesha;
Kusondel' ukufa ha!
\Akumang' unge na tuna;
Uyo pepa wenAna?
Uya dlula, uya dlula,
A kuket' ukufa, qa.

5 uya dlula ngokushesha;
Uyekelw' izono na?
Namhla yisikhat' esihle,
Unge sinde laphaya.
Uya dlula, uya dlula,
Unge sinde laphaya'

UYadlula Ngokushesha