Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

UKhatele uDangele

1 ukhatele, udangele,
Unosizi na?
\ Woza kimi,'' ush' uJesu
Kwabanje.

2 \ Zip' imbavu zingihole
Ngize kuye na? \
Ezandleni, enyaweni,
Zibheke.\

3 \ unomqele wobukosi
Omkombayo na? \
\ Yebo, kodwa, ngawameva
kuyena.\

4 \ Nxa ngimfuna ngimlandela,
Ngo zuzani na? \
\ Izinsizi nobunzima
Nokunje.\

5 \ Nxangibambelela kuye
Ngo tolani na? \
\ Wo phumula eNkosini
Laphaya.\

6 \ Nxa ngimcela angamkele
Uzo ngala na? \
\ Ngek' akwale, qa nakanye,
M theme nje.\

7 \ Nxa ngimthema ngimlandela
Ngo busiswa na? \
\ bathi, ' Yebo,' abangcwrele
Laphaya.\

UKhatele uDangele