Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Thwal'Isiphambano Sakho

THAWL'isiphambano Sakho,
Kwash'uJesu kubafundi,
Uzidele,shiy'umhlaba,
Ulandele ngokwethaba.

2 Thwal'isiphambano sakho,
Ungesabi ubunzima;
Yena uzokuqinisa
Zonke izinsuku zakho.

3Thwal'isiphambano sakho,
Ungethuki luth olubi;
Woqondiswa iso lakhe,
Leyondlela yaphezulu.

Refrain

Dumisani,dumisani
UMninimusa nimdumise,
Aleluya,aleluya,
Makubongwe uMsindisi!

2Kade sasilahlekile
Ezonweni zethu;
Kepha manje sikhishiwe
Engozini yethu.Refrain

3 Ukusindisw'akubongwe
Emhlabeni wonke;
Naphezulu kuyabongwa
Ngamabandla onke.Refrain

Thwal'Isiphambano Sakho