Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

THAPELO YA BORARO

Potsiso ya 124:
Thapelo ya bararo e reng?
Karabo:
Thato ya gago a e dirwe lefaseng, bjalo ka ge e dirwa legodimong. Ke gore: Sa mathomo, O re fe gore re tlogele thato ya rena, re ipee ka tlase ga thato ya gago ye e lokilego e nnosi.
Sa bobedi, mang le mang a phethagatse pitso ya gagwe le mosomo wa gagwe bjalo ka ge dira barongwa legodimong.

Ditemana tsa Beibele:
(1)Mateo 16:24, Luka 22:41-
43, (2) Baefeso 6:5-9 Psalme 103:20-21

THAPELO YA BORARO