Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

TATAWESO WA MAGODIMONG

Potsiso ya 120:
Ke ka lebaka la eng ga Kriste a re laetsa go bitsa Modimo: Tataweso?

       <strong>Karabo:</strong><br />Ke ka gobane Modimo o bile Tatago rena ka baka la Kriste, gomme o rata gore re batamele go Yena ka moya wa bongwana.

       <strong>Ditemana tsa Beibele:</strong><br />Mateo 7:9-11
       Baroma 8:14-17


       <strong>Potsiso sa 121:</strong><br />Ke ka lebaka la eng ge go oketswa mantsu a a reng 'wa magodimong'?

       <strong>Karabo:</strong><br />Ke gore re se ke ra gopolela bogosi bja Modimo bjalo ka tsa selefase, eupsa re tshepe gore ga go na se se mo palelago.

       <strong>Ditemana tsa Beibele:</strong><br />Mmoledi 5:1
       Ditiro 17:24-25

TATAWESO WA MAGODIMONG