Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Syabong UBaba Wethu

1 SIYABONG'uBaba wethu,
Osihola endleleni,
Okhanyis'amehlo ethu,
Asindise engozini;
Izingozi zivamile
Ezibagwa emandleni
Avelayo eNkosini.

Refrain
Izingozi zivamile
Ezibangwa yib'utshwala;
Siyethenba emandleni
Avelayo eNkosini.

2 Sesiyadabuka thina
Ngababoshwa yib'utshwala;
Bayathanda lesibopho,
Bathi siyathokhozisa:
Bayathanda izimbiza
Ezimnyama nezinkulu,
Bayakhohlwa konk'okunye,
Bakhumbula zona njalo.Refrain

Syabong UBaba Wethu