Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

SIYEZA ISIKHATHI

1 Siyeza isikhathi leso,
Nxa sizothol'ukuphumula,
Sihlale le eParadisi,
Lapho sizojabula.

Masinyan'sesile,
Yek'ukujabula he!
Masinyan'sesile,
Yek'ukujabula he!

2 Sinokwethemba okumiyo,
Okusekelwa nguMsindisi.
Sinefa elingapheliyo;
Ujesu 'kajabhisi.

3 Sihamba kanyekanye sonke,
Siholwa nguMsindisi wethu.
Osinqobel'izitha zonke,
Zisendleleni yethu.

4 Uma sinzim'isiphambano,
Nomthwalo sithi usahlula.
Kuyakuphela masinyane,
Sothol'ukuphumula.

SIYEZA ISIKHATHI