Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Siyabizwa Uy' uJesu

1 SIYABIZWA uy' uJesu,
Sisasindwa inzinsizi,
'Mihla yonke usibiza,
Ethi, MKristu, ngilandele.

2 Usibiza nxa silingwa
Ukukhonza okomhlaba,
Usikhipha ekoneni,
Ethi, MKristu, ungthande.

3 Usibiza sitamasa,
Sifuyile ngokuyize,
Usindonsa siye kuye,
Ethi ,MKristu, nans' imfuyo.

4 Siyabizwa uy' uJesu;
Nkosi, masikulalele,
Skuthande , sikukhonze,
Sithi, Jesu , sisabele.

Siyabizwa Uy' uJesu