Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Sisindw' Umthwal' Omkhulu

1 SISINDW' umthwal' omkhulu
Wasemhlabeni;
Sisizw' uJesu kodwa,
Ethwele nathi.

2 Siyezw' ubandlululo,
Sinenhlupheko;
Siyalandel' uJesu
Owahlupheka.

3 Siphiw' ithemba nguye,
Lofezwa lona.
Ungumzlwane wethu;
Alukh' uvalo.

4 Amafenelo onke
Abantu bonke
Ahlalel' ukwamkelwa
Kwentando yakhe.

5 Upheth' izizwe zonke,
Zifana kuye.
Abantu boba-munye
Ngothando lwakho.

Sisindw' Umthwal' Omkhulu