Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

SINOMALUSI

1 SinoMalusi, uyasithanda.
Akuyinhlanhla enkulu yini;
Wasibuyisa ngokusinqanda,
Mhla sadumela ezingozini.

2 SinoMalusi, kumnandi' impela.
Usiholela emadlelweni,
Izimvu zakhe uyazimela,
Azinavalo nasekufeni.

3 SinoMalusi, uyazizwela.
Izimvu zakhe lapho zikhala,
Uxosh' impisi nxa isondela,
Namazinyane uyawathwala.

4 SinoMalusi, ogama lakhe.
NguJesu Kristu, uMfeli wethu;
Wasibekel' ukuphila kwakhe,
Ufuna ukusisungubeza.

5 SinoMalusi, usingeza.
Ngomusa nangobubele bakhe.
Ufuna ukusilondoloza,
Singene esibayeni sakhe.

SINOMALUSI