Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Singekungcobe Ngamahl' Amakha

1 SINGEKUNGCOBE ngamahl' amakha
Njengay' uMagdalene ekudumisa
Nokho uthando lunjegempepho
Malwenyukele kuwena, Nkos'.

2 Kwanga impilo ingaqiniswa
Sibaduduza abasidwayo,
Sithi ngomusa nangobunene,
Sibansondeze kuwena, Nkos'.

3 Masibavuse abanovalo,
Sisul' amehlo abalilayo,
Sibakhalime abadukayo,
Babuyiselwe kuwena, Nkosi'.

4 Siqhube njalo, size sihlwelwe
Kuze kuphele imini yethu;
Nxa sesimuka laph' emhlabeni
Mawusamkele kuwena, Nkos'.

Singekungcobe Ngamahl' Amakha