Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Sihambi, Qina Ungesabi

1 SIHAMBI, qina ungesabi,
Sothokoza ekuseni;
Isho iNkos' uqobo lwayo,
Sothokoza ekuseni.

Refrain
Sothokoza ekuseni,
Sothokoza ekuseni
Noma lapha sisahlupheka
Sothokoza ekuseni.

2 We, bandla,ningathuthumeli,
Wothokoza ekuseni;
Enikhalayo,manithule,
Sothokoza ekuseni.Refrain

3 Enisindwayo,nizw' uJesu,
Sothokoza ekuseni;
Nezoni,manethembe kuye,
Sothokoza ekuseni.Refrain

4 Losulwa unyembezi lonke,
Sothokoza ekuseni;
Alukh usizi ezulwini,
Sothokoza ekuseni.Refrain

Sihambi, Qina Ungesabi