Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Sibheka Kuwe Baba Nkos

1 Sibheka kuwe, Baba, Nkos'
onguSonamandla onke,
Kuwen'okade walumis'ulwandle
ngenzwi lakho,
Mawuzwe,sikhalela bon'
abahambay'elwandle,Nkos'.

2 Sibheka kuwe,Jesu,Nkos',
Owanyathel'ulwandle;
Lwakhuzwa nguwe,wathulisw'
Umoya ngezwi lakho,
Mawuzwe,siklalela bon'
abahambay'elwandle,Nkos'.

3 Nakuwe oSithunywa la,kuwena
Moy'omuhle,
Okade wawukhona nxa umhlaba
wadatshulwa,
Mawuzwe,sikhalela bon'
abahambay'elwandle,Nkos'.

4 Sicela,Nkulunkulu,Nkos',
Kuwen onguButhathu,
Bagcine,basindise bok'ekhaya
Naselwandle,
Mawuzwe,sikhalela bon'
abahambay'elwandle,Nkos'.

Sibheka Kuwe Baba Nkos