Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Siyalala Manje, Baba

1 SIYALALA manje, Baba,
Sithandaza kuwe;
Usilondoloze, Baba,
Siyethemba kuwe.

2 Namhla siphilile, Baba,
Siyagcinwa nguwe;
Yiba-nomsa futhi, Baba,
Siyacela kuwe.

3 Naz' izono zethu, Baba,
Siyakhala ngazo;
Uze usisize, Baba,
Sahlukane nazo.

4 Masibe-abakho, Baba,
Sisesemhlabeni;
Siphumule nawe, Baba,
Khona ezulwini.

Siyalala Manje, Baba