Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 rating, 2 votes)
Loading...

SesiZe Lapha Thixo Omkhulu

1 SESIZE lapha, Thixo omkhulu,
Ngalolusuku oluyingcwele;
Sondela kithi ngoMoya wakho,
Sikudumise endlini yakho.

2 Usinikile usukuIwakho;
Usinikile ilizwi lakho;
Wasinikeza othandekhayo
Ukusifela, thin' abonayo.

3 Yizani nonke, masimdumise
UBaba wethu uMninimandla,
UJesu Kristu OnguMsindisi,
UMoya wakhe uMthokhozisi.

4 Masimdumise ngomlomo wethu;
Masimdumise ngezenzo zethu;
Masimdumise sisemhlabeni;
Masimdumise nasezulwini.

SesiZe Lapha Thixo Omkhulu