Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

SENGIMFUMENE

1 Sengimfumen'uMsindisi,
Unomusa,akangijabhisi.
Okade wangihawukela;
Yebo-ke, wangihlawukela.

2 Ekade bengingamnakanga,
Ngahlala ngakholwa amanga;
Lomhlob' onguJesu ngamdlela,
Ingani uyen'owangifela

3 Kunjalo ngahlal'ezonweni,
Ngobanga kuphel'ekufeni
Ngasindisw'isandla seNkosi;
Ngakhishwa kwenkulu ingozi.

4Ngabona uthand' olukhulu,
Luphakakeme phezu kwezulu,
Lwafudumails' inhliziyo;
Luthando olungapheliyo.

5 Kumanje-ke sengiyamthanda,
Masisha uyakungilanda.
Msukwana efik' emafwini.
Ngoyiswa phezul'ezulwini.

SENGIMFUMENE