Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ro fa rine vhathu Yesu

1 Ro fa rine vhathu Yesu,
Ro vhulawa rothe,
Nga zwivhi zwashu zwenezwi,
Ro tshinyala rothe.

2 Zwi na malwadze na lufu
Zwivhi hezwi zwashu,
Ri na dora na mathupho
Nga milandu yashu.

3 Ro fa rine vhathu Yesu,
Muphulusi washu,
Ri vhofholole ri tanzwe,
Zwivhi zwashu zwothe.

4 Fara mbado, ipfi lau,
Zwi tumulwe ngalo,
Zwi fheliswe zwi tupulwe,
Ri vhofhololwe-vho.

5 Ida Muya wo khethwaho,
U ri shumise-vho,
Zwine zwa funwa nga Iwe,
Ri zwi funese-vho.

Ro fa rine vhathu Yesu