Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Re ba nyoretsweng lefatshe

12.11.12.11.12.11.

1 Re ba nyoretsweng lefatshe le edileng,
La ba thabileng, la 'muso wa khotso;
Lona ba shotang 'Mileng o phatlaletseng,
Hleka ha le rate ho ya hodimo?
Ho ya mang, ho ya mang? Bis
Hleka ha le rate ho ya hodimo?

2 Lefatsheng leo ha ho masisapelo
A ka jang ba seng ba kene letlotlong
Ana le lona ba tujwang ke melato
Hleka ha le rate ho ya hodimo?
Ho ya mang, ho ya mang? Bis
Hleka ha le rate ho ya hodimo?

3 Ha ho thetso teng, ha ho le matshwenyeho
A hlophang ba ahileng parateising;
Ha ho bolata teng, ha ho le bokhopo;
Hleka ha le rate ho ya hodimo?
Ho ya mang, ho ya mang? Bis
Hleka ha le rate ho ya hodimo?

4 Ha ho lefuma, che, ba teng ke barui,
Ba boha botle jwa 'muso wa khotso;
Ha ho lefu teng, ha ho eo le bofifi;
Hleka ha le rate ho ya hodimo?
Ho ya mang, ho ya mang? Bis
Hleka ha le rate ho ya hodimo?

5 A re akofeng! Hae ha ho sa le hole,
Re itlhahaneleng ho ya kena teng.
Ho phodile teng, ho bile ho monate;
Hleka ha le rate ho ya hodimo?
Ho ya mang, ho ya mang? Bis
Hleka ha le rate ho ya hodimo?

6 Fihla, motswafi, khale re o emetse,
Khoro e ntse e buletswe le wena;
Ho thwe ke Jesu, ha eba o khathetse,
O tla o fihlisa motseng wa khanya
Ho ya mang, ho ya mang, bis
Ana ha o rate motseng wa Khanya?

7 Na o tla etsa'ng ka dithoto tsa dibe?
Di jerwe ke 'Moloki Sefapanong.
Ananela he, o be o mo latele,
Tulo tsona di lekane phomolong.
A re eeng, a re eeng, bis
Re phakise ho ya fihla phomolong,

Leave a Reply

R

Re ba nyoretsweng lefatshe