Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Qhubekela phambili

Qhuba phambili, wen' olikholwa,
Ungadangali noma usolwa.
Qhuba phambili, woba-nombuso,
Mhla uMsindisi eza nomvuzo.

CHORUS

Qhuba phambili, bhek' ezulwini;
Nxa udangelr, cel' eNkosini,
Qhuba phambili, az' akubize,
Uyophumula eParadisi.

Qhuba phambili, funa uhlehle,
Emva ukhangwa ntoni-ke enhle?
Qhuba phambili; namp' abaningi
Belwa njengawe bahlul' umlingi.

Qhuba phambili, impi isasha,
Land' eNkosini 'mandla amasha,
Qhuba phambili ebungcweleni,
Landel' uJesu enyathelweni.

Qhuba phambili, ungaboqhuka,
Kuyakhombis' ukuth' uyagula,
Qhuba phambili, ungohambayo,
Bayathuthuka abaphilayo.

Qhuba phambili, ukuphumula
Kuyobamnandi. Yek' ukuthula!
Qhuba phambili, siyahlalelwa,
Masiqinise singavalelwa.

Qhubekela phambili