Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Phons Izwi-nje NgoJesu

1 PHONS'izwi-nje ngoJesu,
Umhlobo wethu nya,
Vus'I'nhliziyo zethu
Ngawenzileyo la.

Refrain
Izwana-nje ngoJesu
Losiza endleleni;
Izwana-nje ngoJesu
Fakaza ngaye la.

2 Phons'izwi-nje ngoJesu
Sewuyekelwa na?
Uzama ngomsa wakhe
Uphuml'ekhaya le.Refrain

3 Phons'izwi-nje ngoJesu
Ungasho uthi,na,
\Ngiyamthand'uMsindisi,
Owangifelayo?\Refrain

4 Phons'izwi-nje ngoJesu,
Ithuba leli-nje,
Ngokuzindela kwakho
Uzilahlisa nya.Refrain

5 Phons'izwi-nje ngoJesu,
Ithemba nxa lincan';
Sukuma nokho,uye,
Uthembe kuye nya.Refrain

Phons Izwi-nje NgoJesu