Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Phakamani maKristu

Phakamani, maKristu,
Nilwe impi yenu,
Phakamisan' ihawu
Ningahlehli nalo.

Asilandel'uJesu
Njengamaqhawe akhe
Sizixoshe izitha
Kunqobe uKristu.

Phakamani, makristu,
Uhlatshwe umkhosi,
nguJesu obizayo
Othi: ?Phakamani?.

Ningahilw' uSathane
Onqotshwayo imbala.
Inkosi ingakithi
Phakathi empini

Phakamani, Makristu,
Nethembe uJesu,
Nguye Yedw' onamandla,
Singazethembi-ke.

Qhubani ivangeli
Nenkemba kaMoya.
Phambili ningahlehli,
Qinani, makristu.

Phakamani, makristu,
Iyedlula impi,
Namhlanje kusaliwa
Ngomso wokunqoba.

Nothweswa imiqhele
Emiyo phakade :
Nonqoba ezulwini
Ndawonye noKristu.

Phakamani maKristu