Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Onobuqhawe Bokulwa Nokubi

1 ONOBUQHAWE bokulwa nokubi
Makaqinise ngqo,,emkhonz'
UJesu.
Ngek'adangala la, ngek' azisole
qha,
Esazimisisel' abe-sihambi.

2 Abamsabisa,bemhleka bemdela,
Bazikhathaza-nje,
Kuyamkhuthaza
Ngek'avinjelwe qha,akub'
ehlaselwa.
Usezophumelel'eyisihambi.

3 Usavikelakhe ngoMoya wakho,
Ekuphumuleni sothola ubomi.
Ngingephuthiswe-bo,
Ngizoqinisa
Ngqo,
Ngithemb'izwi lakho,
Ngiyisihambi.

Onobuqhawe Bokulwa Nokubi