Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

O Nkosi Ukushada Lokhu

O NKOSI,ukushada lokhu
Kwalab' abantu bakho,
Makubusiswe nguwe manje
Nkokuba-khona kwakho.

2 Bahlawganiswa egameni
Elihle loMsindisi;
Mabenz'we manye kuwe manje,
Baluzw' uthabo lwakho.

3 Izintokozo eziyize
Asizidingi zona ;
Qha ,ubusiso lwakho,Baba,
Sibacelela lona.

4 Makuthi ezintweni zonke
Bavume wena, Nkosi,
Mmakuthi lonk'uhambo lwabo
Lukudumise njalo.

O Nkosi Ukushada Lokhu