Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

O Nkosi Jesu

1 O Nkosi Jesu
Mbusi wakho konke
Onguy' uThixo nomuntu,
Ngiyakuthanda
Ngokudumisa
Ongipha konk' enginakho.

2 Muhle umhlaba
Lihl' impel' izulu
Libengezel' i'nkanyezi,
Kudlulw' uJesu.
Muhle uJesu
Kunakho konk' okukhona.

3 Bonke ubuhle
Bezwe nobezulu
Bufunyaniswa kuJesu,
Akukho Lutho
Oluhle kimi
Njengawe, Jesu, Msindisi.

O Nkosi Jesu