Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

O Jehova, Uyangazi

1 O JEHOVA, uyangazi,
Uyabon' ukwenza kwami –
Ukuhlala, nokuvuka,
Nokuhamba konke kwami.

2 Uya hlala ezulwini,
Lona liyikhaya lakho;
Kepha, okusemhlabeni
Kusobala phambi kwakho.

3 Uyawaz' amazwi ami,
Nokuzindla kwami konke;
Nguwe ongizungezayo
Endleleni yami yonke.

4 Ubumnyama nokukhanya
Kuyafana, Baba, kuwe;
Anginakho ukubhaca
Laphanginga bonwa nguwe.

5 Lokukwazi, nokuhlola,
Kuyangesabisa, Baba,
Ngoba inhliziyo yami
Iyavama ukweduka.

O Jehova, Uyangazi